Dessa straffbara bilder finns alltjamt i denna stund paa nazistsajten Nordfront.se och laeses in direkt fraan denna sajts server.
Genom detta direkta aatergivande direkt fraan servern paa Nordfront.se vill jag, Ole Raansbaaek, visa att nazisterna gaang paa gaang begaar hets mot folkgrupp paa sin sajt och att denna sprids till allmaenheten ostraffat. Jag tar sjaelvfallet starkt avstaand fraan allt innehaall i publiceringarna. Som synes roer det sig om bilder paa diktatorn och massmoerdaren Adolf Hitler, hakkors och annat nazistiskt skraep.
Besoeksraeknare: hit counter